Home Secundus

Secundus ondersteunt bedrijven met het betreden van de Nederlandse markt. Onze dienstverlening is zeer divers en bestaat onder meer uit het verrichten van specifiek marktonderzoek, het uitvoeren van due diligence trajecten, het in contact brengen met resellers en klanten, het verzorgen van diverse administratieve werkzaamheden en het officemanagement van een vestiging.


Secundus supports companies entering the Dutch market. Our services are very diverse and consist among others of conducting specific market research, carrying out due diligence processes, bringing the client into contact with resellers and customers, taking care of various administrative activities and office management of a branch.